4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/8/4/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
a) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 8. 2017
b) Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 5. 9. 2017
c) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 9. 2017
d) Zápis ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 9. 2017
e) Zápis z 5. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 9. 2017
f) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 4. 10. 2017
g) Zápis z 5. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 1. 11. 2017

 


Důvodová zpráva: 4. - DZ Zápisy ze zasedání výborů ZOK 18-12-2017.docx
Přílohy:
4. - Příloha č. 01 V-VVZ zápis č. 4 - 2017.doc
4. - Příloha č. 02 V-VVZ usnesení č. 4 - 2017.doc
4. - Příloha č. 03 V-K zápis č. 4 - 2017.doc
4. - Příloha č. 04 V-K usnesení č. 4 - 2017.doc
4. - Příloha č. 05 V-RR zápis č. 4 - 2017.docx
4. - Příloha č. 06 V-RR usnesení č. 4 - 2017.doc
4. - Příloha č. 07 V-F zápis č. 4 - 2017.docx
4. - Příloha č. 08 V-F usnesení č. 4 - 2017.docx
4. - Příloha č. 09 V-RCR zápis č. 5 - 2017.docx
4. - Příloha č. 10 V-RCR usnesení č. 5 - 2017.docx
4. - Příloha č. 11 V-Z zápis č. 04 - 2017.doc
4. - Příloha č. 12 V-Z usnesení č. 04 - 2017.doc
4. - Příloha č. 13 V-VVZ zápis č 05 - 2017.doc
4. - Příloha č. 14 V-VVZ usnesení č. 05 - 2017.doc
4. - Příloha č. 15 V-Z zápis č. 04 - 2017.doc
4. - Příloha č. 16 V-Z usnesení č. 04 - 2017.doc
4. - Příloha č. 17 V-VVZ zápis č 05 - 2017.doc
4. - Příloha č. 18 V-VVZ usnesení č. 05 - 2017.doc