3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/8/3/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 18-12-17 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 28. ROK 23-11-2017_str 2-4.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 29. ROK 27-11-2017.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 30. ROK 11-12-2017.docx