2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/8/2/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 27. 11. 2017 dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 2. - Kontrola plnění usnesení ZOK 18-12-2017.docx