1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/8/1/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje předložený program 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 12. 2017

 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 18-12-17 - aktualizace po ROK 18-12-17.docx