71.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Podpora legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci novely zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. UZ/13/89/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

podporuje legislativní iniciativu Moravskoslezského kraje ve věci novely zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů


 
3

ukládá informovat Moravskoslezský kraj o přijatém usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 71.-Podpora legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
71.- Podpora legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje-OMPSČ-Z17-12-18- příloha č. 1.doc