70.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Vzorová smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

Usnesení č. UZ/13/88/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje návrh vzorové Smlouvy o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 70. -Vzorová smlouva o převodu akcií-OŽPZ-Z-17-12-2018.docx
Přílohy:
70. -Vzorová smlouva o převodu akcií-Př. 1-Smlouva-OŽPZ-Z-17-12-2018.docx