68.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – žádost o posunutí termínu

Usnesení č. UZ/13/86/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

neschvaluje posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování u příjemce dotace obce Dobrčice dle důvodové zprávy


 
3

neschvaluje posunutí termínu pro dokončení akce a termínu vyúčtování poskytnuté dotace u příjemce dotace obce Věrovany dle důvodové zprávy


 
4

neschvaluje posunutí termínu realizace akce a termínu vyúčtování poskytnuté dotace u příjemce dotace obce Lipová dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 68._DZ_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 - žádost o posun.term._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
Přílohy:
68._Příloha č.1-Žádost obce Dobrčice o posun.term. a vyúčt.dotace v POV2018_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
68._Příloha č.2-Žádost obce Věrovany o posun.term. a vyúčt.dotace v POV2018_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
68._Příloha č.3-Žádost obce Lipová o posun.term. a vyúčt.dotace v POV2018_OSR_ZOK_17.12.2018.docx