67.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019

Usnesení č. UZ/13/85/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

pověřuje organizaci Středomoravská nemocniční a.s., k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

pověřuje organizaci Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace, k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat pověření dle bodu č. 3 a č. 4 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 67. - Síť sociálních služeb na rok 2019 OK 17-12-2018-OSV.docx
Přílohy:
67. Příloha č. 1 Síť sociálních služeb na rok 2019 17-12-2018-OSV.xlsx
67. Příloha č. 2 Pověření 17-12-2018-OSV.docx
67. Příloha č. 3 Pověření 17-12-2018-OSV.docx