66.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019

Usnesení č. UZ/13/84/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje zadávací dokumentace souborů Haná a Sever, dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 66.-zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019 - KIDSOK-Z-17.12.18.doc