63.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Poskytnutí věcných darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/13/81/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí věcných darů České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření darovacích smluv s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, dle důvodové zprávy, ve znění dle vzorové darovací smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat darovací smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 63. Poskytnutí věcných darů z rozpočtu Olomouckého kraje HZS OK.doc
Přílohy:
63. Příloha č. 1 - Vzorová darovací smlouva.docx