54.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/13/72/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje realizaci a financování projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace


 


Důvodová zpráva: 54. Projekty spolufinancované z EF a NF ke schválení financování OSR-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
54. Příloha č. 1 Podané žádosti o dotaci-OSR-Z17-12-2018.xlsx