49.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019, dotační titul 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/67/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019, dotačního titulu 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (dále jen „dotační program“), dle důvodové zprávy a příloh č. 1–8 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém dotačním titulu dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 49.-Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT 2_OZ_DZ_ZOK_17_12_2018.docx
Přílohy:
49.-P1_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P2_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P3_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P4_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P5_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P6_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P7_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx
49.-P8_Dot. program OK Program na podporu zdraví 2019_DT_2_vyhlášení.docx