48.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Usnesení č. UZ/13/66/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 15 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 15 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle bodu 2 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 15

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4

schvaluje dodatek č. 16 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČO: 00849081, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat dodatek č. 16 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČO: 00849081, dle bodu 4 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 16

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 48.-Dodatky zřizovacích listin -OZ-DZ-ZOK-17.12.2018 (3) (003).doc
Přílohy:
48.-P1 Dodatek č. 15 DC Ostrůvek.docx
48.-P2 Dodatek č. 16 OLÚ Paseka.docx