45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/13/63/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021–2023 dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 45. Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji ROK-OSV-26-11-2018.doc
Přílohy:
45. Příloha č. 1 - Souhrnná evaluační zpráva pro roky 2015-2017-ROK-OSV-26-11-2018.docx