35.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury

Usnesení č. UZ/13/53/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–3 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat předložené dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 35.-DZ-Dodatky ke ZL PO zřizovaných OK v oblasti kultury-OSKPP-Z17-12-2018.docx
Přílohy:
35.-Příloha č.01-Dodatky ke ZL PO zřizovaných OK v oblasti kultury-OSKPP-Z17-12-2018.docx
35.-Příloha č.02-Dodatky ke ZL PO zřizovaných OK v oblasti kultury-OSKPP-Z17-12-2018.docx
35.-Příloha č.03-Dodatky ke ZL PO zřizovaných OK v oblasti kultury-OSKPP-Z17-12-2018.docx