21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem

Usnesení č. UZ/13/32/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem, dle důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 2 smlouvy po schválení finančního krytí ztrát dopravní obslužnosti v rozpočtu na rok 2019

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 21.-dodatek č. 2 smlouva ZLK-KIDSOK-Z-17.12.18.doc