18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2019 v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/13/29/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2019, dle bodu 3 důvodové zprávy, a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti území kraje, dle bodu 4 důvodové zprávy, po schválení finančního krytí ztrát dopravní obslužnosti v rozpočtu na rok 2019


 


Důvodová zpráva: 18.-železniční doprava 2019-KIDSOK-Z-17.12.18.doc