16.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Zábřeh a městysem Kralice na Hané

Usnesení č. UZ/13/27/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303640, DIČ: CZ00303640, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 00288390, DIČ: CZ00288390, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatky dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 16-dodatky ke smlouvám-Zábřeh,Kralice-ODSH-Z-17-12-2018.docx