13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Použití vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018

Usnesení č. UZ/13/24/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje použití vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 od obce Bělotín ve výši 680 000 Kč na akce dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 13-použití vrácené dotace na cyklostezku-Z-17-12-2018.doc