8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021

Usnesení č. UZ/13/19/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021


 


Důvodová zpráva: 8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - DZ ROK.doc
Přílohy:
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 01 (výhled).xlsx
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 10 2018).xlsx
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).xlsx
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).xlsx