5.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2018

Usnesení č. UZ/13/15/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2018


 


Důvodová zpráva: 5.6. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 - OE ZOK 17. 12. 2018.docx
Přílohy:
5.6. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 - OE ZOK 17. 12. 2018.xlsx