5.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/13/8/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí  

a) důvodovou zprávu

b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 5.2. - dotace obcím ze SR - OE - Z 17. 12. 2018.docx
Přílohy:
5.2. - dotace obcím ze SR - Příloha č. 1 - OE - Z 17. 12. 2018.xlsx