4.1.

Předkládá: předseda výboru zastupitelstva
Zpracoval: Bc. Jiří Vogel
předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje


Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj

Usnesení č. UZ/13/5/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí zápis z 10. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 14. 11. 2018


 


Důvodová zpráva: 4.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj.doc
Přílohy:
4.1.- Příloha č. 01 V-RR zápis č. 10 - 2018.docx
4.1.- Příloha č. 02 V-RR usnesení č. 10- 2018.doc