54.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Mgr. Alena Hložková,
vedoucí oddělení krizového řízení
odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám

Usnesení č. UZ/12/75/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí finančního daru rodině nprap. J. R. ve výši 100.000 Kč, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí finančního daru rodině nstržm. P. M. ve výši 500.000 Kč, dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření darovacích smluv o poskytnutí daru dle bodu 2 a 3 usnesení a dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat darovací smlouvy o poskytnutí daru dle bodu 4 usnesení a dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 54. Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám_ZOK 17-09-18_OKH.docx
Přílohy:
54. Př. č. 1-Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám_ZOK 17-09-18_OKH.doc