53.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Mgr. Alena Hložková,
vedoucí oddělení krizového řízení,
odbor kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – obec Supíkovice

Usnesení č. UZ/12/74/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí investiční dotace obci Supíkovice, IČO: 00303429, ve výši 150.000 Kč, na pořízení cisterny na pitnou vodu


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Supíkovice, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s obcí Supíkovice, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 53. Individuální žádosti v oblasti KŘ_obec Supíkovice_OKH_Z17_09_18.docx
Přílohy:
53. Př. č. 1 Indiv.žád. smlouva s obcí Supíkovice-OKH_Z17_09_2018.docx