51.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
Hejtman

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních
věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/12/72/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 51. - Žádosti o poskytnutí ind.dotace v oblasti sociální.doc