49.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Poskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou

Usnesení č. UZ/12/70/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329, se sídlem náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a městysem Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329, se sídlem náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 49.-DZ-Doskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou-OSKPP-Z17-9-2018.doc