48.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje – aplikační řešení

Usnesení č. UZ/12/69/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje využití části finančních prostředků alokovaných v rámci dotačního programu „Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020“ nevyčerpaných v roce 2018, ve výši 650 000,- Kč, na pořízení aplikace na řešení správy „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje“


 


Důvodová zpráva: 48. - PRVKOK-aplikační řešení-OŽPZ-Z-17-09-2018.docx