46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci

Usnesení č. UZ/12/67/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci veřejně prospěšné stavby "Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B", jejíž smluvní strany jsou Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 606 00 Brno, IČO: 70890013, statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308, a Olomoucký kraj, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat smlouvu o spolupráci dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 46. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-OŽPZ-Z-17-09-18.docx
Přílohy:
46. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.1-smlouva-OŽPZ-Z-17-09-18.doc
46. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.2-náklady akce-OŽPZ-Z-17-09-18.docx
46. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.3-koncepce-OŽPZ-Z-17-09-18.doc