45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Usnesení č. UZ/12/66/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje aktualizovaný seznam akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje postup vyúčtování akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 45-aktualizace seznamu akcí SFDI-ODSH-Z-17-9-2018.docx