44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji pro oblasti Jesenicko a Prostějovsko JV

Usnesení č. UZ/12/65/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje vyhlášení výběrových řízení na veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pro oblast Jesenicko a oblast Prostějovsko JV“ dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje Zadávací dokumentaci vydanou k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pro oblast Jesenicko“ dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje Zadávací dokumentaci vydanou k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pro oblast Prostějovsko JV“ dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 44.-Zajištění soutěží Jesenicko a Prostějov JV-KIDSOK-Z-17.9.18.doc