42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Usnesení č. UZ/12/63/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace žadateli č. 18 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace, dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 42. žádost o ind. dotaci z oblasti CRaVV - OKH - ZOK 17.9.2018.docx
Přílohy:
42. žádost o ind. dotaci z oblasti CRaVV Příloha č. 1 - OKH - ZOK 17.9.2018_anonym.xls