34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/54/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o žádosti vyřazené v dotačním titulu 1 Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stadiu onemocnění pro nesplnění pravidel dotačního titulu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 1 Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stadiu onemocnění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 Podpora speciálních rehabilitací pro děti s DMO dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz poskytovatele domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stadiu onemocnění, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 25. 6. 2018 usnesením č. UZ/11/50/2018


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu speciálních rehabilitací pro děti s DMO schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 25. 6. 2018 usnesením č. UZ/11/50/2018


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodů 5 a 6 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 34._Dot. program OK na podporu zvlášť význ. aktivit ve zdravot.–vyhodnocení_OZ_DZ_ZOK_17.9.2018.docx
Přílohy:
34._P1_Dot.program OK na podporu zvlášť význ.aktivit ve zdravot.–vyhodnocení_anonym.verze.XLS
34._P2_Dot.program OK na podporu zvlášť význ.aktivit ve zdravot.–vyhodnocení_anonym.verze.XLS
34._P3_Dot.program OK na podporu zvlášť význ.aktivit ve zdravot.–vyhodnocení_anonym.verze.XLS