33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/53/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením č. UZ/10/41/2018


 
4

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3 usnesení, s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 33.-Dotační program OK pro oblast zdravotnictví OZ-DZ_ZOK_17_9_2018.doc
Přílohy:
33.- Příloha č. 1 Seznam žadatelů - anonym.verze.xls