32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatek zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvková organizace

Usnesení č. UZ/12/52/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 14 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 14 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle bodu 2 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 14

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 32.-Dodatek zřizovací listiny - ZL DCO p.o. -OZ-DZ-ZOK-17.9.2018 (3) (003).doc
Přílohy:
32.-P1 Dodatek č. 14 DC Ostrůvek.docx