31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních
věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/12/51/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Koncepci podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 31. - Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji_OSV-ZOK-17-9-2018.doc
Přílohy:
31. - Příloha č. 1 -Koncepce rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji OSV-ZOK-17-9-2018.pdf