29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/12/49/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–4 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 29. Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-17-9-2018.docx
Přílohy:
29. Příloha č.1-Dodatek č. 11 k ZL PO Klíč – centrum sociálních služeb.docx
29. Příloha č.2-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov pro seniory Jesenec.docx
29. Příloha č.3-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov pro seniory Červenka.docx
29. Příloha č.4-Dodatek č. 19 k ZL PO Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb.docx