16.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství

Usnesení č. UZ/12/35/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace příjemci uvedenému pod poř. č. 23 v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení ve znění dle veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 16.-DZ-indivindi-OŠM-Z17-09-2018.doc
Přílohy:
16.-Příloha č.1-přehled-žádosti-OŠM-Z17-09-2018-anonym. verze.xlsx
16.-Příloha č.2-Smlouva-Doris Šumperk-OŠM-Z17-09-2018-anonym. verze.pdf