15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/34/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 25. 6. 2018 usnesením č. UZ/11/35/2018


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 15.-DZ-Program na podp. studij. progr. vzděl. na VŠ-vyhodnocení-OŠM-Z17-09-2018.docx
Přílohy:
15.-příloha č.1-Program na podp. studij. progr. na VŠ-vyhodnocení-OŠM-Z17-09-2018-anonym. verze.xlsx