11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Smlouva o veřejných službách s obcí Ptení uzavřená přímým zadáním

Usnesení č. UZ/12/21/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje pro oblast obce Ptení dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 11.-Smlouva s obcí Ptení-KIDSOK-Z-17.9.18.doc