7.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a.s.

Usnesení č. UZ/12/14/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 


Důvodová zpráva: 7.5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 17.9.2018.docx
Přílohy:
7.5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx