7.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018

Usnesení č. UZ/12/9/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 7. 2018


 


Důvodová zpráva: 7.2. - Plnění rozpočtu k 31.7. 2018 - OE ZOK 17. 9. 2018.docx
Přílohy:
7.2. - Plnění rozpočtu k 31.7. 2018 - OE ZOK 17. 9. 2018.xlsx