7.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/12/7/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí  

a) důvodovou zprávu

b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3 a Příloze č. 4


 
2

schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 5 a Příloze č. 6


 


Důvodová zpráva: 7.1. - Rozpočtové změny 2018 - OE Z 17.9.2018.docx
Přílohy:
7.1. - Rozpočtové změny 2018 - OE Z 17.9.2018.xlsx