5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/12/5/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

zvolilo pana Josefa Švece členem Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 17. 9. 2018


 
3

ukládá vyhotovit novému členu Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 5.-personální záležitosti Finančního výboru ZOK-17-09-2018 - anonymizovaná verze.pdf