4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/12/4/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) Zápis z 9. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 5. 2018

b) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 6. 2018

c) Zápis z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 6. 2018

d) Zápis z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 6. 2018


 


Důvodová zpráva: 4 - DZ Zápisy ze zasedání výborů ZOK 17-09-2018.docx
Přílohy:
4 - Příloha č. 01 - V-RCR zápis č. 09 - 2018.docx
4 - Příloha č. 02 - V-RCR usnesení č. 09 - 2018.docx
4 - Příloha č. 03 - V-Z zápis č. 07 - 2018.doc
4 - Příloha č. 04 - V-Z usnesení č. 07 - 2018.doc
4 - Příloha č. 05 - V-RR usnesení č. 08 - 2018.doc
4 - Příloha č. 06 - V-RR zápis č. 08 - 2018.docx
4 - Příloha č. 07 - V-F zápis č. 08 - 2018.docx
4 - Příloha č. 08 - V-F usnesení č. 08 - 2018.docx