3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/12/3/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 17-09-18 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 45. ROK 25-06-2018_str 2-7.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 46. ROK 23-07-2018_str 8-47.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 47. ROK 14-08-2018_str 48-51.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 48. ROK 27-08-2018_str 52-109.docx
3. - Příloha č. 05-USNESENÍ 49. ROK 10-09-2018.docx