2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/12/2/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 27. 8. 2018:

a) s termínem plnění k 17. 9. 2018 dle části A) důvodové zprávy

b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy


 
2

bere na vědomí aktualizaci Seznamu dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2018 dle Přílohy č. 1


 
3

vypouští ze sledování své usnesení č. UZ/3/55/2017, bod 3, ze dne 27. 2. 2017, dle části B) důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 2. - Kontrola plnění usnesení ZOK - 17-09-18.docx
Přílohy:
2. - Příloha č. 01 - Seznam dotačnch programů 2018.docx