Změna sídla Sdružení obcí střední Moravy

24. 06. 2019

Změna sídla - Sdružení obcí střední Moravy

26. 04. 2018

Změna sídla - Sdružení obcí střední Moravy (SOSM), IČ 47921676

 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí střední Moravy má nově sídlo na Horním náměstí 5, 772 00 Olomouc. Sdružení je nyní součástí okresu Olomouc, a proto dochází v případě poskytování příspěvků ke změně 
u záznamových jednotek pro obce okresu Olomouc a Prostějov.

Ke změně v označování příspěvku dochází u územních samosprávných celků okresu Olomouc a Prostějov.

Územní samosprávné celky okresů Jeseník, Prostějov (nově), Přerov a Šumperk v případě úhrad příspěvku označí výdaje záznamovou jednotkou 026.

Územní samosprávné celky okresu Olomouc (nově) záznamovou jednotku nepoužijí.

Z technických důvodů se ORG Sdružení obcí střední Moravy nemění, zůstává i nadále 4125.

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Krčová

V Olomouci dne 25. 4. 2018


Poslední změna 26. 04. 2018 09:19:27


Poslední změna 24. 06. 2019 14:44:41