Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (http://www.zmok.cz/) bylo ustaveno v roce 2002 Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času, a organizovat akce pro mládež Olomouckého kraje. ZMOK za svoji dosavadní existenci uspořádalo samo či ve spolupráci s dalšími subjekty řadu akcí, jejich cílovou skupinou jsou především mladí lidé. Akce a aktivity ZMOK se zaměřují zejména na vzájemné setkávání mladých lidí v rámci soutěží s různorodou tematikou, na pořádání prezentací a diskuzí (nejen) na aktuální společenská témata, na propagaci myšlenek dobrovolnictví a aktivního trávení volného času u mladých lidí.

ZMOK se skládá ze žáků středních škol se sídlem v Olomouckém kraji starších patnácti let. Jednání ZMOK je veřejné a koná se dle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.


Poslední změna 12. 06. 2017 15:11:14

© Krajský úřad Olomouckého kraje