Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

25. 02. 2019

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 25. 2. 2019. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 14. 2. 2019.

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 17. 12. 2018 budou k dispozici nejpozději 3. 1. 2019, a to včetně čísla přijatého usnesení. Schválené materiály naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 02. 01. 2019 13:56:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje